Udhëheqja dhe Menaxhimi i Koorporatave/Ndërmarrjeve Publike

Nga data 05/11/2012 deri me 08/11/2012, Ohër, Maqedoni

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohet komplet procesi i udhëheqjes dhe menaxhimit respektivisht qeverisjes së koorporatave të ndryshme në përputhshmëri me legjislacionin relevant lokal dhe trendet zhvillimore globale.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë udhëheqësve, drejtoreve te pergjithshem, kryeshefave ekzekutiv, menaxherëve, drejtorëve te drejtorive, udheheqesve te divizioneve, sektoreve e njesive te ndryshme organizative dhe anetareve te bordeve mbykqyrese apo menaxhuese te ndermarrjeve te ndryshme publike dhe private në Kosovë.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 599 EUR. Në koston e trajnimit përfshihet: transporti nga Prishtina në Hotel në Ohër dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel në Ohër, mëngjesi, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi dhe një vizitë në qytetin e Strugës.

Imformata shtese:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit të biletave dhe akomodimit në Ohër, Maqedoni, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me datën 30/10/2012 në ora 12.00. Keni parasysh që numri i vendeve të pjesmarrjes në trajnim është i limituar! << Kthehu Prapa