Menaxhimi i Mardhenieve me Publikun dhe Komunikimi

Nga data 28/05/2013 deri me 31/05/2013, Alanya, Turqi


Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohet komplet kompleksiteti i qështjeve të mëposhtme që ka të bëjë me menaxhimin e mardhënieve me publikun dhe komunikimin në tërësi duke përfshirë:

a. Rëndësinë e Komunikimit me Publikun në kushtet bashkëkohore dhe specifikat e komunikimit me publikun në Kosovë;

b. Organizimin e zyrës për komunikim me publikun;

c. Përpilimin e komunikatës për media dhe shpërndarja e saj: hartimi, korrigjimi, lejimi, lekturimi dhe përkthimi.

d. Seleksionimin e mediave që do ta marrin komunikatën;

e. Hartimin e fjalimit publik;

f. Konferencën për media: arsyeja e organizimit-mos arsyeja e mosorganizimit dhe kushtet teknike;

g. Studimin e specifikave të mediave me të cilat synohet komunikimi: Elektronike (TV, Radio, Internet), Mediat e shkruara (ditore, periodike, te specializuara); Intervistimi: përgatitja dhe përfitimi;

i. Interpretimin e gjesteve gjatë intervistimit dhe përballimin e tremës, e.tj.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë zëdhënësve, menaxherëve, drejtorëve ose udheheqesve te zyrave per informim publik duke përfshire zyrtarët për informim publik dhe të gjithë personave të cilët dëshirojnë që të rrisin aftësitë e tyre të komunikimit dhe ato që në një mënyrë apo tjetër kanë të bëjnë me informimin publik, mirëmbajtjen e mardhënieve me publikun dhe paraqitjen e tyre para publikut.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 999 EUR.

Në koston e trajnimit përfshihet: bileta kthyese nga Aeroporti i Prishtinës ne Aeroportin e Antalias në Turqi dhe anasjelltas, transferi nga Aeroporti deri në Hotel në Alanya dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel luksoz në Alanya, mëngjesi, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi dhe certifikatat sipas programit dhe agjendës së qëndrimit në qytetin e Alanyas.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit të biletave dhe akomodimit në Alanya, Turqi, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me 15 Maj 2013 në ora 12.00. Keni parasysh që numri i vendeve të pjesmarrjes në trajnim është i limituar!

<< Kthehu Prapa