Auditimi i Performancës në Institucione Publike

Nga data 26/02/2016 deri me 29/02/2016, Stamboll, Dubrovnik, Budva, Tiranë

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohet komplet procesi i menaxhimit të performancës, auditimi i performances perfshire ketu riorganizimin respektivisht reformimin e brendshem institucional apo organizativ. Gjithashtu gjatë trajnimit do të  elaborohen raste konkrete që kanë të bëjnë me menaxhimin e performances, auditimin dhe riorganizimin e brendshem institucional apo organizativ dhe të njëjtat do të komentohen edhe në aspektin teorik, që d.m.th: se element mjaft me rëndësi që e karakterizon këtë trajnim është kombinimi i pjesës praktike dhe teorisë së menaxhimit te performances, rishikimit funksional dhe riorganizimit te brendshem te institucioneve publike qendërore, lokale si dhe ndërmarrjeve publike apo locale.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë drejtorëve, udhëheqësve dhe zyrtarëve të ndryshëm të institucioneve publike, auditorëve të brendshëm, zyrtarëve financiar dhe menaxherëve apo zyrtarëve tjerë relevant të institucioneve qeveritare qendrore dhe lokale, autoriteteve, agjencioneve ose autoriteteve tjera qendrore, rajonale, komunale ose ekzekutive të cilët ushtrojnë  kompetenca ekzekutive, legjislative, rregullative, administrative-publike, bordeve menaxhuese, organizatave apo bizneseve tjera të cilat e zbatojnë apo i nënshtrohen procesit të auditimit të performanceës në kuadër të institucioneve apo organizatave relevante.


Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person varion nga:


  • 499 EURO në Tiranë, Shqipëri
  • 577 EURO në Budva / Beçiç, Mal i Zi dhe
  • 888 EURO në Stamboll (Turqi) ose Dubrovnik (Kroaci).

Në koston e trajnimit përfshihet: transporti nga Prishtina dhe anasjelltas,  akomodimi në Hotel me mëngjes, drek dhe dark, materjali i trajnimit, trajnimi, certifikata e trajnimit dhe aktivitetet tjera relevante, sipas programit dhe agjendës së  trajnimit.

Imformata shtese:

Për të marrë pjesë në trajnim, të gjithë të  interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në modulin e trajnimit ta bëjnë sipas axhendës:

  • Deri me 12 Shkurt  për Muajin SHKURT 2016 , Trajnimi mbahet nga data 19  – 22  ose 26 - 29/02/ 2016
  •  Deri  me 10 Mars për Muajin MARS 2016, Trajnimi mbahet nga data 18 –21 ose 24 - 27/03/ 2016.

 Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të kontaktoni në  kontaktet e mëposhtme!

K  E  S  H  I  L  L  E    S  P  E  C  I  F  I  K  E: 

Nëse dëshironi që të mos vareni nga pranimi i ftesave në formën fizike apo përmes provajderëve të email adresave tuaja, por të njëjtat ti pranoni menjeherë që në momentin e shpalljes së tyre, në menyrë shumë të shpejtë, të sigurtë dhe krejtesisht të drejtperdrejt elektronike, ju lutem që të klikoni në web adresen http://www.kmi-rks.com/downloads dhe të shkarkoni:

Aplikacionin për informim për platformën Microsoft Windows: 

Përmes shkarkimit të këtij aplikacioni ju krijoni një llogari tuajën individuale përmes së cilës pranoni në inbox-in tuaj personal të gjitha ftesat e trajnimeve të radhës që në momentin e shpalljes se tyre, siguroheni se në cdo kohe do të keni qasje në informata dhe materjale të trajnimeve të ndjekura nga ju, lehtesoni/thjeshtesoni procesin e rezervimit të pjesmarrjes tuaj në trajnime dhe krejt në fund përmes shkarkimit të këtij aplikacioni ju gjithmonë do të jeni të azhurnuar respektivisht informuar për organizimin e të gjitha trajnimeve dhe vizitave studimore të radhes në të gjithë botën!

Ju faleminderit per mirekuptimin dhe bashkepunimin tuaj!

KMI—Departamenti për Trajnim, Zhvillim dhe Vizita Studimore

Mob: 045 49 77 77               Tel:  038 24 77 42               e-mail: [email protected]                   e-mail: [email protected]                  web: www.kmi-rks.com<< Kthehu Prapa