Rreth nesh

Çfarë bëjmë ne?

Instituti Kosovar për Menaxhim i ofron të gjithë klientëve individual dhe grupor një gamë të gjerë të shërbimeve të konsulencës, hulumtimeve & analizave, rekrutimit të resurseve njerëzore, mundësive të trajnimit/zhvillimit të vazhdueshëm të strukturuar dhe të kualifikimeve jo formale të dizajnuara për të përmirsuar performancën e tyre në çdo nivel të karrierës apo stad të zhvillimit të organizatave ku ata punojnë.

1. Vizioni

Fokusi drejt klientit, qasja gjithpërfshirëse, ekspertiza, eksperienca, përgjegjësia; inovacioni apo risitë, udhëheqja, besueshmëria, etika dhe ofrimi i shërbimeve specifike!

2. Misioni

Ofrimi i metodologjive, teknikave, zgjidhjeve të qëndrueshme dhe shkathtësive, specifike, praktike, cilësore, unike dhe kreative për përmirsim të vazhdueshëm cilësor, dhe të matshëm, të karrierës individuale & performances sektoriale respektivisht organizative!

3. Vlerat

Fokusi drejt klientit, qasja gjithpërfshirëse, ekspertiza, eksperienca, përgjegjësia; inovacioni apo risitë, udhëheqja, besueshmëria, etika dhe ofrimi i shërbimeve specifike!

0 Ekspert të angazhuar

0 Klient të lumtur

0 Vite përvojë

0 Projekte të përfunduara

Qëllimi ynë është që të ofrojmë një përvojë superiore për bashkëpunëtorët tanë.

Secili nga shërbimet e cekura më lartë është i dizajnuar/projektuar që ti ofroj klientëve shërbime profesionale, specifike dhe shumë cilësore, respektivisht ti jap klientëve tanë nga komuniteti i gjerë i institucioneve publike, organizatave lokale dhe ndërkombëtare dhe bizneseve në përgjithësi njohuri/metodologji dhe “know-how” unike (tailor made), praktike, relevante e moderne të cilat lehtë mund të zbatohen menjëherë në vendet përkatësisht organizatat e tyre të punës.

Fillo

Statistika të tjera rreth nesh

Me qëllim të realizimit të vizionit, misionit dhe qëllimeve tona të përcaktuara paraprakisht, ne vazhdimisht punojmë në ngritjen e vazhdueshme të kapaciteteve intelektuale njerëzore respektivisht ne gjetjen e talentëve të rinjë dhe me ekspertizë relevante të cilët kanë përfunduar me sukses studimet e tyre në institucione edukuese vendore dhe ndërkombëtare dhe të cilët përpos që kanë një bagazh të vazhdueshëm edukimi të njëjtën deshirojnë që ta komplimentojnë me nje karrierë të suksesshme në një organizatë të suksesshme siç eshte IKM.

Fillo

EDUKIM JO FORMAL

KONSULENCË PROFESIONALE

HULUMTIME DHE ANALIZA

NDERMJETESIM NE PUNESIM

SHERBIMI I SHPEJT

Ne ofrojmë shërbime shumë të shpejta dhe fleksibile për të gjithë bashkëpunëtorët tanë dhe klientët tanë.

EKSPERT EKIPI

Stafi i Institutit Kosovarë për Menaxhim përbëhet nga ekspert të dëshmuar me punët dhe angazhimet e tyre.

Çmime të përballueshme

Të gjitha çmimet e shërbimeve tona janë shumë fleksibile dhe të përballueshëme për seciln bashkëpunëtor.

Fitues i çmimit

Meqenëse KMI rreth vetës ekspert me renome ndërkombëtare, na bënë favorit në të gjitha garat për çmimet relevante.

Teknologji moderne

Përdorimi i sistemeve dhe teknologjisë moderrne në funksion të ofrimit të shërbimeve tona na bënë të veçant.

Gjithmonë të hapur

Ne jemi gjithmon të hapur për të gjithë të interesuarit për të bashkëpunuar apo për të marr shërbimet tona.