Konsulencë Profesionale

Ne kuader të konsulencës profesionale, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë individët, institucionet publike, bizneset, organizatat jo qeveritare dhe qeveritare lokale e ndërkombëtare, Instituti Kosovar për Menaxhim i vetem apo në bashkëpunim me partnerët e ndryshëm ndërkombëtar ofron konsulencë profesionale për qështje të caktuara profesionale/specifike si p.sh:

  • Administratë dhe Financa

  • Qeverisje dhe zhvillim lokal

  • Edukim dhe promovim të punësimit

  • Administratë Publike dhe Resurse Njerëzore

  • Legjislacion

  • Bujqësi dhe zhvillim Rural

  • Ambient

  • Kulturë, etj.

Merrni përgjigje dhe këshilla

Qëllimi ynë është t'i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja në kohën e duhur.