Organizimi i takimeve rishikuese (retreats)

Organizimi i takimeve rishikuese (retreats)

Ne kuader të takimeve rishikuese (re treats), në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë individët, institucionet publike, bizneset, organizatat jo qeveritare dhe qeveritare lokale e ndërkombëtare, Instituti Kosovar për Menaxhim i vetem apo në bashkëpunim me partnerët e ndryshëm ndërkombëtar organizon takime rishikuese (re treats) të ndryshme për institucione, organizata apo biznese të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare për të gjitha llojet e klientelës së lartë cekur në Kosovë, rajon dhe shtete të tjera në nivel global.

Get answers and advice

Our goal is to answer all your questions in a timely manner.