Zhvillimi dhe menaxhimi eficent i proceseve e sherbimeve administrative zyretare

Nga data 14 – 17 Shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

Nga data 27 – 30 Shtator 2022, në Stamboll, Turqi

Nga data 14 – 17 Shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

Cfarë do të përmbajë program i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me procesin e zhvillimit dhe menaxhimit eficent te proceseve e sherbimeve administrative zyretare

Gjithashtu gjatë trajnimit do të elaborohën me shëmbuj konkret situata të ndryshme institucionale dhe raste konkrete të zhvillimit dhe menaxhimit eficent te proceseve e sherbimeve administrative zyretare.

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë menaxhereve, zyretareve financiar e te prokurimit, zyrtarëve të burimeve njerëzore, zyrëtareve ligjor, zyretareve te trajnimeve, zyretareve administrative te regjistrimit apo procesimit te lendeve brenda institucioneve, zyrtarëve të ndryshëm të nivel qendror dhe lokal që në një formë ose tjetër kanë të bëjnë  me udhëheqjen e proceseve dhe menaxhimin e zyrave të ndryshme në Institucione te ndryshme në Republikën e Kosovës.

 

Sa është cmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 999,00 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet: bileta kthyese në Stamboll dhe anasjelltas, transferi nga Aeroporti deri në Hotel dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel 4* me mëngjes, dreke dhe darkë, materjali i trajnimit, trajnimi dhe një vizitë me anije në Bosfor sipas programit dhe agjendës së qëndrimit ne Stamboll.

 

Informata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin e vendeve, nënshkrimin e kontratave dhe pagesen e pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me daten 16/09/2022  në ora 12.00.

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të na kontaktoni në kontaktet e mëposhtme: Tel: +383 (0) 38 24 77 42, Mob/Viber/Whatsapp: +383 45 49 77 77, përmes e-mailit: info@kmi-rks.com; kosovomanagementinstitute@gmail.com  ose perms web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre: Rr. Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08,  Kati IV-re, Nr 9, Prishtine, 10 000, Republika e Kosovës.

Zhvillimit dhe menaxhimi eficent i proceseve e sherbimeve administrative zyretare

Tags: