Konsulencë Zhvillimore

Konsulencë Zhvillimore

Instituti Kosovar për Menaxhim është gjithashtu shumë i njohur, i shtrirë dhe prezent në tregun dhe Institucionet e Kosovës, BE-së dhe rajonit me ekspertizën dhe shërbimet e saj krejtësisht profesionale dhe specifike në shërbimet e konsulencës zhvillimore, profesionale dhe menaxheriale për projekte të ndryshme zhvillimore për Institucione Publike, biznese private, organizata qeveritare dhe jo qeveritare, lokale e ndërkombëtare.
Përmes njësisë së saj të shërbimeve të konsulencës në baza të përhershme dhe te vazhdueshme, IKM në mënyrë shumë specifike respektivisht përmbajtësore dhe me profesionalizëm/ ekspertizë, etikë dhe fleksibilitet të lartë, në vartësi të kërkesave të klientëve, tendereve publike dhe konkurencës së denjë me të tjeret për projekte të ndryshmë zhvillimore, profesionale dhe menaxheriale, ofron shërbimet e konsulencës zhvillimore, konsulencës menaxheriale dhe konsulencës profesionale për të gjitha llojet e klientelës së lartë cekur në Kosovë dhe rajon.

Merrni përgjigje dhe këshilla

Qëllimi ynë është t'i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja në kohën e duhur.