Organizimi i Vizitave Studimore

Organizimi i Vizitave Studimore

Ne kuader të vizitave studimore, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë individët, institucionet publike, bizneset, organizatat jo qeveritare dhe qeveritare lokale e ndërkombëtare, Instituti Kosovar për Menaxhim i vetem apo në bashkëpunim me partnerët e ndryshëm ndërkombëtar organizon vizita të ndryshme studimore në institucione, organizata apo biznese të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare për të gjitha llojet e klientelës së lartë cekur në Kosovë, rajon dhe shtete të tjera në nivel global.

Get answers and advice

Our goal is to answer all your questions in a timely manner.