Administrimi i punëve në zyre, Komunikimi me publikun, klasifikimi i dokumentacionit, transporti dhe logjistika

Nga data 23 – 26 Tetor 2020, në Stamboll, Turqi

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen keto tema:

1. Hartimi i shkresave, raporteve;
2. Administrimi i puneve ne zyre,
3. Dokumentacioni zyrtar, klasifdikimi i dokumentacionit,
4. Arkivimi dhe asgje simi i dokumenteve zyrtare fizik dhe elektronik,
5. Ruajtja fizike dhe elektronike e komunikimit zyrtar,
6. Menaxhimi i transportit, Logjistika,
7. Hartimi i raportit.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë zyrtarëve të ndryshëm të nivelit professional, teknik dhe administrative të institucioneve publike qendrore dhe lokale, autoriteteve, agjencioneve ose autoriteteve tjera qendrore, rajonale, komunale ose   ekzekutive të cilët ushtrojnë kompetenca ekzekutive, legjislative, rregullative, administrative publike, ndërmarrjeve publike si dhe të gjithë zyrtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me draftimin, strukturimin shkruarjen e raporte ve, administrimin efikas te zyres , zyrtareve te arkives, transportit dhe logjistikes.

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet: bileta kthyese nga Aeroporti i Prishtinës në Aeroportin e Stambollit në Turqi dhe anasjelltas, transferi nga Aeroporti deri në Hotel në Stamboll dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel 4* në Stamboll me mëngjes, dreke dhe darkë, materjali i trajnimit, trajnimi dhe një vizitë me anije në Bosfor sipas programit dhe agjendës së qëndrimit ne Stamboll.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të akomodimit në Stamboll, Turqi, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  16/10/2020  në ora 12.00. 

Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi duhet të sigurohen që të  kenë minimum 6 muaj validitet në pasaportë! 

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të kontaktoni në kontaktet e  mëposhtme:  Mob: 045 49 77 77,& 044 312 601 apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com &                           aajvazi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9 afër  restaurant “Pishat”, Prishtine, 10 000, Republika e Kosovës.

Ftesa e trajnimit -Hartimi i raporteve- Stamboll

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.