01.

Trajnim dhe Zhvillim

Kosovo Management Institute (KMI) është Institut i vetëm profesional Kosovar i cili ofron shërbime të edukimit ...

02.

Konsulencë Zhvillimore

Në kuader të konsulencës zhvillimore, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë individët ...

03.

Hulumtime Zhvillimore

Përmes njësisë së saj të hulumtimeve dhe analizave në baza të përhershme dhe te vazhdueshme, IKM në mënyrë...

04.

Rekrutim te Punetoreve

Ne kuader të rekrutimit të punetoreve, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë individët, ...