Kontakto

Për çfaredo qështje, mund të na kontaktoni në adresën e më poshtme të Institutit Kosovar për Menaxhim

KontaktoniBisedoni me ne

Partneret

Si mund të na gjeni ?

Rr. Qamil Hoxha, Nr. 9, Hyrja 8, Kati IV-të, 10 000 Prishtinë+383 (0) 38 247 742info@kmi-rks.com

Orari i punës

Monday-Friday08:00 - 16:00