Instituti Kosovar për Menaxhim

Aktualisht Instituti Kosovar për Menaxhim është Instituti i vetëm dhe lider aktual në Kosovë...

Trajnimet

Të gjithë ju që keni ambicje për karrierë të suksesshme dhe zhvillim të vazhdueshëm të aftësive...

Shërbimet

Instituti Kosovar për Menaxhim i ofron të gjithë klientëve individual dhe grupor një gamë të gjerë të shërbimeve ...