Konsulenca menaxheriale

Udhëheqësit e ardhëshëm të organizatave publike dhe private të Kosovës do të jenë ata menaxherë të cilët duhet të jenë të aftë për të vepruar në një botë të biznesit që ndryshon me shpejtësi të paimagjinuar.
Për të arritur këtë, ne në IKM përmes përkushtimit jashtëzakonisht të madhë të ekspertëve dhe partnerëve tanë po zhvillojmë dhe ndërtojmë një praktikë të menaxhimit “know-how” e cila do ti pais menaxherët e sotëm me shkathtësitë, besueshmërinë dhe njohuritë e nevojshme për tu ballafaquar me sfidat e tilla të së ardhmës.

Trajnim dhe zhvillim

Ne jemi te dedikuar ndaj kerkesave te klienteve. Ne jemi ekspert ne zgjidhjen e problemeve. A project is complete when it starts working for you, rather than you working for it.Tekst per moster qe ta kompletojme hapsiren.

Hulumtime dhe analiza

Ne jemi te dedikuar ndaj kerkesave te klienteve. Ne jemi ekspert ne zgjidhjen e problemeve. A project is complete when it starts working for you, rather than you working for it.Tekst per moster qe ta kompletojme hapsiren.

Rekrutimi i burimeve njerezore

Standardet sigurojnë karakteristikat e dëshirueshme të produkteve dhe shërbimeve të tilla si cilësia, mirëdashësia mjedisore, siguria, besueshmëria, efikasiteti dhe shkëmbimi