"Trajnimi i mbajtur nga IKM, mendoj që ka qene në nivelin më të lartë si të organizimit, të temës shumë të qëlluar të trajnimit, si dhe nivelit të përgatitjes së trajnerit. Qështja që më ka bërë shumë përshtypje ka qenë planifikimi i kohës së trajnimit i cili ka qenë shumë efektiv! "

Myfterim Gashi, Ministria e BPZHR