Instituti Kosovar për Menaxhim

Aktualisht Instituti Kosovar për Menaxhim është Instituti i vetëm dhe lider aktual në Kosovë...

Trajnimet

Të gjithë ju që keni ambicje për karrierë të suksesshme dhe zhvillim të vazhdueshëm të aftësive...

Shërbimet

Instituti Kosovar për Menaxhim i ofron të gjithë klientëve individual dhe grupor një gamë të gjerë të shërbimeve ...

Aplikoni online për trajnimin aktual!

Merrni informacion të menjëhershëm pasi të aplikoni online përmes formës në vijim.

01.

Trajnim dhe Zhvillim

Kosovo Management Institute (KMI) është Institut i vetëm profesional Kosovar i cili ofron shërbime të edukimit ...

02.

Konsulencë Zhvillimore

Në kuader të konsulencës zhvillimore, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë individët ...

03.

Hulumtime Zhvillimore

Përmes njësisë së saj të hulumtimeve dhe analizave në baza të përhershme dhe te vazhdueshme, IKM në mënyrë...

04.

Rekrutim te Punetoreve

Ne kuader të rekrutimit të punetoreve, në varëtësi të kërkesave dhe nevojave për të gjithë individët, ...

Konsulenca menaxheriale

Udhëheqësit e ardhëshëm të organizatave publike dhe private të Kosovës do të jenë ata menaxherë të cilët duhet të jenë të aftë për të vepruar në një botë të biznesit që ndryshon me shpejtësi të paimagjinuar.
Për të arritur këtë, ne në IKM përmes përkushtimit jashtëzakonisht të madhë të ekspertëve dhe partnerëve tanë po zhvillojmë dhe ndërtojmë një praktikë të menaxhimit “know-how” e cila do ti pais menaxherët e sotëm me shkathtësitë, besueshmërinë dhe njohuritë e nevojshme për tu ballafaquar me sfidat e tilla të së ardhmës.

Trajnim dhe zhvillim

Ne jemi te dedikuar ndaj kerkesave te klienteve. Ne jemi ekspert ne zgjidhjen e problemeve. A project is complete when it starts working for you, rather than you working for it.Tekst per moster qe ta kompletojme hapsiren.

Hulumtime dhe analiza

Ne jemi te dedikuar ndaj kerkesave te klienteve. Ne jemi ekspert ne zgjidhjen e problemeve. A project is complete when it starts working for you, rather than you working for it.Tekst per moster qe ta kompletojme hapsiren.

Rekrutimi i burimeve njerezore

Standardet sigurojnë karakteristikat e dëshirueshme të produkteve dhe shërbimeve të tilla si cilësia, mirëdashësia mjedisore, siguria, besueshmëria, efikasiteti dhe shkëmbimi

Staf i kualifikuar

Me njohuri të ekspertëve tanë ofrojnë këshilla të nivelit të lartë dhe shërbim të klientëve.

Dr. sc. Besarta VLADI
Menaxhere e Projekteve

+383 (0) 45 497 777
Ardit AJVAZI
Koordinator per Trajnim, Zhvillim dhe Vizita Studimore

+383 (0) 44 589 962
Arjana Maloku
Asistente Administrative

+383 (0) 38 247 742
Staf Staf
Asistente Administrative

+383 (0) 38 247 742

Pse na zgjodhet ne?

Nga konsulencat personale ndaj biznesit, ne jemi instituti i vetem në shërbimet e dedikuar për të ndjekur rezultatin më të mirë të mundshëm.

"Trajnimi i mbajtur nga IKM, mendoj që ka qene në nivelin më të lartë si të organizimit, të temës shumë të qëlluar të trajnimit, si dhe nivelit të përgatitjes së trajnerit. Qështja që më ka bërë shumë përshtypje ka qenë planifikimi i kohës së trajnimit i cili ka qenë shumë efektiv! "

Myfterim Gashi, Ministria e BPZHR

Keni pyetje?

Për të gjitha pyetjet që ju mund ti keni, ju lutem mos hezitoni të na shkruani përmes kontakteve tona.

Në vijim mund të gjeni disa nga pyetjet më të shpeshta që ne pranojm prej bashkëpuntorëve apo klientëve tan.

Fillo

1. Si mund të bëhem pjesë e trajnimeve?

Të gjitha trajnimet e organizuara për muajin përkatës mund ta filloni duke aplikuar përmes formës në ueb apo duke na kontaktuar përmes e-mailit apo në telefon. Informatat për trajnimet që do të organizozhen i gjeni në ueb të KMI-së tek menya trajnimet.

2. Sa kushton?

Të gjitha çmimet në KMI janë shumë të volitshme, ato ndryshojnë varsësisht nga lloji i trajnimit, vendi i trajnimit dhe kohëzgjatja e trajnimit. Për informata më të hollësishme ju lutem na kontaktoni.

3. Çfarë ndihme tjetër është në dispozicion?

Ne të gjithë kadidatëve për trajnime, përmes konsulences me ekspertet tan ju ndihmojmë rreth përcaktimit të duhur për trajnimin që kadidatit i nevojitet për punën/profesionin e tij.

Lajmet e fundit

Kapni të gjitha lajmet, ngjarjet, përditësimet dhe frymëzimet e fundit në blogun tonë.

Nga data 14 – 17 Shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

Zhvillimi dhe menaxhimi eficent i proceseve e sherbimeve administrative zyretare

Nga data 27 – 30 Shtator 2022, në Stamboll, Turqi Cfarë do të përmbajë program i trajnimit? Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen […]

Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative

Nga data 27 – 30 Shtator 2022, në Stamboll, Turqi Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen […]

Mini Tenderi dhe Kontrata kornize – Prokurimi elektronik

Nga data 16 -19 Tetor 2020, në Tiranë, Shqipëri Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                […]

Kontakto

Për çfaredo qështje, mund të na kontaktoni në adresën e më poshtme të Institutit Kosovar për Menaxhim

KontaktoniBisedoni me ne

Partneret

Si mund të na gjeni ?

Rr. Qamil Hoxha, Nr. 9, Hyrja 8, Kati IV-të, 10 000 Prishtinë+383 (0) 38 247 742info@kmi-rks.com

Orari i punës

Monday-Friday08:00 - 16:00