Lajmet e fundit

Kapni të gjitha lajmet, ngjarjet, përditësimet dhe frymëzimet e fundit në blogun tonë.

Mini Tenderi dhe Kontrata kornize – Prokurimi elektronik

Nga data 16 -19 Tetor 2020, në Tiranë, Shqipëri Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                […]

Mini Tenderi dhe Kontrata kornize – Prokurimi elektronik

Nga data 23 – 26 Tetor 2020, në Stamboll, Turqi Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?              […]

Administrimi i punëve në zyre, Komunikimi me publikun, klasifikimi i dokumentacionit, transporti dhe logjistika

Nga data 23 – 26 Tetor 2020, në Stamboll, Turqi Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen […]