Lajmet e fundit

Kapni të gjitha lajmet, ngjarjet, përditësimet dhe frymëzimet e fundit në blogun tonë.

Nga data 14 – 17 Shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

Zhvillimi dhe menaxhimi eficent i proceseve e sherbimeve administrative zyretare

Nga data 27 – 30 Shtator 2022, në Stamboll, Turqi Cfarë do të përmbajë program i trajnimit? Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen […]

Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative

Nga data 27 – 30 Shtator 2022, në Stamboll, Turqi Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen […]

Mini Tenderi dhe Kontrata kornize – Prokurimi elektronik

Nga data 16 -19 Tetor 2020, në Tiranë, Shqipëri Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                […]