Trajnim dhe zhvillim

Të gjithë ju që keni ambicje për karrierë të suksesshme dhe zhvillim të vazhdueshëm të aftësive tuaja në vijim i keni të gjitha trajnimet që tani më janë ose do të organizhohen, për të gjitha detajet ju lutem vetëm klikojeni trajnimin që ju intereson.

  • All
  • Të ndryshme
  • Trajnime
Nga data 14 – 17 Shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

Zhvillimi dhe menaxhimi eficent i proceseve e sherbimeve administrative zyretare

Nga data 27 – 30 Shtator 2022, në Stamboll, Turqi Cfarë do të përmbajë program i trajnimit? Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen […]

Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative

Nga data 27 – 30 Shtator 2022, në Stamboll, Turqi Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen […]

Mini Tenderi dhe Kontrata kornize – Prokurimi elektronik

Nga data 16 -19 Tetor 2020, në Tiranë, Shqipëri Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                […]

Mini Tenderi dhe Kontrata kornize – Prokurimi elektronik

Nga data 23 – 26 Tetor 2020, në Stamboll, Turqi Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?              […]

Administrimi i punëve në zyre, Komunikimi me publikun, klasifikimi i dokumentacionit, transporti dhe logjistika

Nga data 23 – 26 Tetor 2020, në Stamboll, Turqi Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen […]

Prokurimi publik dhe Prokurimi elektronik

Nga data 23 – 26 Tetor 2020, në Stamboll, Turqi Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen keto tema: Rregullorja dhe udhezuesi operativ per Prokurim public […]

Merrni përgjigje dhe këshilla

Qëllimi ynë është t'i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja në kohën e duhur.