Mbrojtja e të Dhënave Personale në Institucione Publike dhe Private

Nga data 20 – 23 Qershor 2019, ne Budva, Mal i Zi

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

 

Trajnimi është interaktiv dhe mbahet nga ekspert të fushës përkatëse .

Disa nga temat e trajnimit:  Përpunimi i Ligjshëm i të Dhënave Personale ; Përkufizimi, Parimet dhe Fushëveprimi i Përgjithshëm i LMDHP; Të Dhënat Personale të Ndjeshme; Të Drejtat e Subjektit të të Dhënave;  Mbrojtja Institucionale e të Dhënave Personale; Autoriteti i Kosovës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale; Transferimi i të Dhënave Personale; Vëzhgimi me Kamera dhe Privatësia e Qytetarit ü Marketingu i drejtpërdrejt; Zyrtari i Mbrojtjes së të Dhënave ; Detyrat dhe Përgjegjësitë; Regjistrimi i Subjekteve Kontrolluese (udhëzime për plotësimin e formularit  përkatës)

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë personave të punësuar në sektorin publik apo privat, puna e përditshme e të cilëve lidhet me përpunimin e të dhënave personale.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 650 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet: transporti nga Prishtina në  Hotel ne Budva/Becic, dhe anasjelltas, akomodimi ne Hotel në Budva, mengjesi, dreka dhe darka,  materjali i trajnimit, trajnimi dhe certifikata e trajnimit dhe aktivitetet tjera  relevante, sipas programit dhe agjendes së  trajnimit, një vizitë në Tivat ose Kotor gjatë qëndrimit në Budva.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të akomodimit në Budva, Mal i Zi, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  14/06/ 2019  në ora 12.00.     

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të kontaktoni në  kontaktet e mëposhtme:   Tel: 038 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com &  aajvazi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9 afër  restaurant “Pishat”, Prishtine, 10 000, Republika e Kosovës.

Shkarko ftesen – Mbrotja e te dhenave personale

 

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.