Ligji për Zyrtarët Publik-risitë dhe ndryshimet në shërbimin civil/Administratën Publike në Republikën e Kosovës

Nga data 26 – 29 shkurt 2020, në Stamboll, Turqi

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

– Legjislacioni për zyrtarët publik, risitë dhe ndryshimet;

– Kategoritë e të punësuarëve sipas legjislacionit të ri;

– Kërkesat e përgjithshme/Kriteret bazë për themelimin e marrëdhënies së punës;

– Sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore/kompetencat e shtuara;

– Të drejtat dhe detyrimet e zyrtarit publik;

– Klasifikimi i pozitave të punës në shërbimin civil;

– Procedura e pranimit, lëvizja brenda kategorisë dhe ngritja në  detyrë;

– Pranimi dhe emërimi në pozitat e kategorisë së lartë drejtuese;

-Përgjegjësia disiplinore, shkeljet disiplinore dhe masat disiplinore;

-E drejta e ankesës, shuarja e Komisionit te Ankesave, ndryshimet dhe risitë;

-Pezullimi i marrëdhënies së punës në shërbimin civil dhe efektet e pezullimit.

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë drejtorëve të udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve personelit dhe zyrëtarëve tjerë të                administrates që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me udhëheqjen dhe menaxhimin e personelit.

 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 Euro

Në koston e trajnimit përfshihet:  bileta kthyese nga Aeroporti i Prishtinës në Aeroportin e Stambollit në Turqi dhe anasjelltas, transferi nga Aeroporti deri në Hotel në Stamboll dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel 4* në Stamboll me mëngjes, dreke dhe darkë, materjali i trajnimit, trajnimi dhe një vizitë me anije në Bosfor sipas programit dhe agjendës së qëndrimit ne Stamboll.

 

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit te  biletave  dhe akomodimit në Stamboll Turqii, të gjithë të   interesuarit    janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  18/02/2020 në ora 12.00.

Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi duhet të sigurohen që të kenë minimum 6 muaj validitet në pasaportë!                       

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të  kontaktoni në kontaktet e mëposhtme:  Tel: 038 24 77 42; Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com &                          aajvazi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre:    Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”,  Prishtine,  10 000, Republika e Kosovës.

 

Shkarko ftesen: Ligji per zyrtaret publik -Stamboll

 

 

 

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.