Zbatimi i kerkesave ligjore për Menaxhimin e Financave Publike dhe Llogaridhënja Financiare e Zyrtarëve Financiar

Nga data 25 – 29 Shtator 2019, ne Antalya / Kemer / Side,  Turqi  

 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen keto tema:

 1. Kërkesat e Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike për zbatimin e funksionit të Zyrtarit Kryesorë Financiar në Organizatën Buxhetore;
 2. Përgjegjesitë e Zyrtarit Kryesor Financiar në Planifikimin Buxhetor, Ekzekutim dhe Raportim Financiar të Organizates Buxhetore;
 3. Menaxhimi i Financave Publike si një mjet i rëndësishëm për zbatimin e politikave publike;
 4. Cikli buxhetor dhe komponentat e tij kryesorë, procedurat për planifikimin efektiv të buxhetit;
 5. Kuptimi dhe menaxhimi i të ardhurave/ shpenzimeve qeveritare dhe sistemi i menaxhimi;
 6. Menaxhimi i paradhënjeve (avancet), regjistrimet në SIMFK, arsyetimet/shpenzimet në kode përkatese dhe barazimi sipas legjislacionit në fuqi;
 7. Menaxhimi i pasurisë kapitale (jo financiare) qeveritare sipas Rregulles financiare të MF dhe mirembajtja e regjistrave kontabel nëpermes SIMFK dhe e-Pasuria;
 8. Raportimi Financiar sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit & Hartimi dhe zbatimi i planeve të veprimit ;

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Te gjithë   udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve financiar dhe zyrëtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me financa publike respektivisht dhe monitorimin e tyre sipas legjislacionit ne Kosovë.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 900 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet: bileta kthyese nga Aeroporti i Prishtines në Aeroportin e Antalyas në Turqi dhe
anasjelltas, transferi nga Aeroporti deri ne Hotel në Kemer / Antalya dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel
në Antalya me mëngjes, dreke dhe darkë, materjali i trajnimit, trajnimi dhe certifikimi sipas programit
dhe agjendës së trajnimit dhe qëndrimit në Antalya Turqi.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të akomodimit në Turqi, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  16/09/ 2019  në ora 12.00.     

Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi duhet të sigurohen që të kenë minimum 6 muaj validitet në pasaportë!       

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të kontaktoni në  kontaktet e mëposhtme:   Tel: 038 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: kmi@kmi-rks.com & aajvazi@kmi-rks.com apo web     faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9 afër  restaurant “Pishat”, Prishtine, 10 000, Republika e Kosovës.

SHKARKO FTESEN – MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE 

Tags:
Comments
 • Pretty! This has been an incredibly wonderful article.
  Thank you for providing this information.

 • Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://accounts.binance.com/cs/register?ref=V3MG69RO

 • Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 • This is one awesome blog.Much thanks again. Much obliged.

 • RNS-MO-Nak says:

  Разрешение на строительство — это официальный письменное удостоверение, выписываемый правомочными инстанциями государственного управления или муниципального руководства, который разрешает начать стройку или производство строительных работ.
  Получение разрешения на строительство формулирует юридические основания и нормы к строительной деятельности, включая дозволенные виды работ, дозволенные материалы и способы, а также включает строительные нормы и комплексы охраны. Получение разрешения на строительные работы является необходимым документов для строительной сферы.

 • Быстромонтируемые здания – это новейшие сооружения, которые отличаются высокой скоростью строительства и мобильностью. Они представляют собой здания, заключающиеся из заранее произведенных деталей либо компонентов, которые способны быть скоро установлены в месте развития.
  Строительство производственных помещений из сэндвич панелей владеют гибкостью также адаптируемостью, что разрешает легко изменять а также трансформировать их в соответствии с пожеланиями клиента. Это экономически продуктивное а также экологически стабильное решение, которое в последние лета получило обширное распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published.