Hartimi i raporteve, shkresave zyrëtare, Administrimi i punëve në zyre dhe klasifikimi i dokumentacionit

Nga data 20 – 23 Shkurt 2020, në Ohër, Maqedoni

 

Çfarë do të përmbajë programi i  trajnimit? 

Gjatë këtij trajnimi do të trajtohen këto tema:

  1. Hartimi i shkresave, raportëve;
  2. Administrimi i punevë në zyre,
  3. Dokumentacioni zyrtar, klasifdikimi i dokumëntacionit,
  4. Arkivimi dhë asgjësimi i dokumëntëvë zyrtarë fizik dhë elektronik,
  5. Ruajtja fizike dhe elektronike e komunikimit zyrtar,
  6. Menaxhimi i transportit, Logjistika,
  7. Hartimi i raportit,

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë zyrtarëve të ndryshëm të nivelit professional, teknik dhe administrative të institucioneve publike qendrore dhe lokale, autoriteteve, agjencioneve ose autoriteteve tjera qendrore, rajonale, komunale ose ekzekutive të cilët ushtrojnë kompetenca ekzekutive, legjislative, rregullative,  administrative publike, ndërmarrjeve publike si dhe të gjithë zyrtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me draftimin, strukturimin dhe shkruarjen e raporteve, administrimitn  efikas të zyrës dhe operacioneve apo aktiviteteve të ndryshme operative Institucionale.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 550 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet: transporti nga Prishtina për në Ohër dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel në Ohër, mëngjesi, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi, certifikimi dhe vizita relevante në Shën Naum dhe Strugë sipas programit të qëndrimit në Ohër, Maqedoni.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të akomodimit në Ohër, Maqedoni gjithë të  interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me 14.02.2020 në ora 12.00. 

Megjithatë , për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund te kontaktoni në                                  kontaktet e më  poshtme: Tel: 38 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose në zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”, Prishtine, 10 000, Republika e  Kosovës.

Shkarko ftesen: Hartimi i raporteve-Oher

                                                                                                                     

 

Tags:
Comments