Menaxhimi i prokurimit sipas procedurave të Bankës Botërore

Nga data 20 – 23 Shkurt 2020, në Ohër, Maqedoni

 • Cikli i prokurimit sipas BB
 • Menaxhimi i kontratave si aktivitet i veçantë në ciklin e prokurimit sipas BB;
 • Palët e interesit – identifikimi dhe bashkëveprimi i tyre kompetent brenda AK-s (rast studimi);
 • Plani i menaxhimit të kontratës;
 • Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës, variacionet, mundësitë e ndryshimit dhe
  ndërprerja e kontratës;
 • Pranimi i furnizimeve e shërbimeve/implementimi i kontratës , urdhërblerja dhe faturimi;
 • Kushtet e pagesës, disiplina financiare, vonesat e pagesave dhe ndëshkimet kontraktuese (raste studimi
  nga praktika);
 • Mbyllja e kontratës / trajtimi i garancioneve të performancës;

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve dhe asistentëve të ndryshëm të prokurimit dhe zyrëtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me Prokurimin Publik respektivisht me draftimin, hartimin e kontratave, zbatimin dhe monitorimin e tyre sipas legjislacionit të Prokurimit Publik dhe kritereve te Bankes Boterore.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 550 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet: transporti nga Prishtina për në Ohër dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel në Ohër, mëngjesi, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi, certifikimi dhe vizita relevante në Shën Naum dhe Strugë sipas programit të qëndrimit në Ohër, Maqedoni.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të akomodimit në Ohër, Maqedoni të gjithë të  interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me 14.02.2020 në ora 12.00. 

Megjithatë , për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund te kontaktoni në                                  kontaktet e më  poshtme: Tel: 38 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose në zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”, Prishtine, 10 000, Republika e  Kosovës.

Shkarko ftesen: Menaxhimi i prokurimit -Oher

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *