Menaxhimi i Institucioneve Shëndetësore / klinikave në Kosovë

Nga data 20 – 23 Shkurt 2020, në Ohër, Maqedoni

 

Gjatë këtij trajnimi do të trajtohen këto tema:

¨ Menaxhimi i Institucioneve shëndetësore sipas trendeve moderne të planifikimit, organizimit, drejtimit, kontrollit të punës në një Institucion Shëndetësor;

¨ Menaxhimi në mjedise të ndryshme klinike;

¨ Strategjit e menagjimit;

¨ Menaxhimi  i resursve njerëzore dhe stafit profesional;

¨ Krijimi i planeve për punë në Institucionet shëndetësore;

¨ Menaxhimi I pacientëve në klinika etj;

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?                                                                                                                                         

Të udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve të ndryshëm të drejtorive, klinikave dhe zyrëtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me Institucione shëndetësore, respektivisht me menaxhimin e tyre dhe klinikave përkatëse.

 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 550 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet: transporti nga Prishtina për në Ohër dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel në Ohër, mëngjesi, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi, certifikimi dhe vizita relevante në Shën Naum dhe Strugë sipas programit të qëndrimit në Ohër, Maqedoni.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të akomodimit në Ohër, Maqedoni të gjithë të  interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me 14.02.2020 në ora 12.00. 

Megjithatë , për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund te kontaktoni në kontaktet e                       më  poshtme:  Tel: 38 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit:  info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose në zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”, Prishtine, 10 000, Republika e  Kosovës.

Shkarko ftesen: Menaxhimi i Institucioneve Shendetesore -Oher

Tags:
Comments