Barazimi dhe mbyllja e avanceve sipas procedurave të Thesarit

Nga data 26  – 29 Shkurt  2020, në Stamboll, Turqi

 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen tema që kanë të bëjnë me analizen financiare duke përfshi:

  • Raportet financiare;
  • Paraqitja e bilancit të gjendjes ;
  • Barazimi i llogarive;
  • Barazimi dhe mbyllja e avanceve;
  • Procedimi I avanceve për para të imë ta (petty cash);
  • Tërheqja dhe shpenzimi i fondeve të parasë së imët (petty cash);
  • Procedimi I avanceve për udhëtime zyrtare;
  • Avancet e pa arsyetuar në fund të vitit, etj;

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë drejtorëve të udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve financiar dhe zyrëtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me financa publike respektivisht me barazimin dhe mbylljen e avanceve.

 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 Euro

Në koston e trajnimit përfshihet:  bileta kthyese nga Aeroporti i Prishtinës në Aeroportin e Stambollit në Turqi dhe anasjelltas, transferi nga Aeroporti deri në Hotel në Stamboll dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel 4* në Stamboll me mëngjes, dreke dhe darkë, materjali i trajnimit, trajnimi dhe një vizitë me anije në Bosfor sipas programit dhe agjendës së qëndrimit ne Stamboll.

 

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit te  biletave  dhe akomodimit në Stamboll Turqi, të gjithë të    interesuarit   janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  18/02/2020 në ora 12.00. 

Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi duhet të sigurohen që të kenë minimum 6 muaj validitet në pasaportë!  

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të  kontaktoni në kontaktet e                  mëposhtme:  Tel: 038 24 77 42; Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre:   Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”,  Prishtine,  10 000, Republika e Kosovës.

Shkarko ftesen: Barazimi i llogarive-Stamboll

Tags:
Comments