KALENDARI I TRAJNIMEVE PER MUAJIN SHKURT 2020

Nga data 7 deri 29 shkurt 2020, në Budva, Tiranë, Ohër dhe Stamboll

 

Tema: Barazimi dhe mbyllja e avanceve sipas procedurave të Thesarit

Data: 7-10.02.2020

Vendi: Budva, Mal i Zi

Ftesa:  https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Barazimi-i-llogarive-Budva.pdf?media=1656091328

 

Tema: Proceduarat e shqyrtimit administrativ dhe zgjidhja e konflikteve administrative

Data: 7-10.02.2020

Vendi: Budva, Mal i Zi

Ftesa:  https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Procedura-administrative-Budva.pdf?media=1656091328

 

Tema: Roli dhe rëndësia e Autoriteteve përgjegjëse për parandalimin e Konfliktit të interesit në Institucionet Publike në Kosovë

Data: 7-10.02.2020

Vendi: Budva, Mal i Zi

Ftesa:  https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Konflikti-i-interesit-Budva.pdf?media=1656091328

 

Tema: Prokurimi publik dhe Prokurimi elektronik

Data: 7-10.02.2020

Vendi: Budva, Mal i Zi

Ftesa:  https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Prokurimi-elektronik-Budva.pdf?media=1656091328

 

Tema: Menaxhimi i administratës dhe zgjidhja e konflikteve administrative

Data: 13-16.02.2020

Vendi: Tiranë, Shqipëri

Ftesa:  https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Menaxhimi-i-Administrates-Tirane.pdf?media=1656091328

 

Tema: Ekzekutimi i buxhetit dhe menaxhimi i pasurive nga Organizatat Buxhetore

Data: 13-16.02.2020

Vendi: Tiranë, Shqipëri

Ftesa:  https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Ekzekutimi-i-buxhetit-Tirane.pdf?media=1656091328

 

Tema:Rishikimi funksional Institucional

Data: 13-16.02.2020

Vendi: Tiranë, Shqipëri

Ftesa:  https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Rishikimi-funksional-Tirane.pdf?media=1656091328

 

Tema: Menaxhimi dhe vlerësimi i Performancës në Institucione dhe Ndërmarrje Publike

Data: 13-16.02.2020

Vendi: Tiranë, Shqipëri

Ftesa:  https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Vleresimi-i-performances-Tirane.pdf?media=1656091328

 

Tema: Menaxhimi i financave për projektet e huamarrjes nga Banka Botërore

Data: 20 – 23.02.2020

Vendi: Ohër,  Maqedoni

Ftesa:  https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Menaxhimi-i-projekteve-sipas-BB-Oher.pdf?media=1656091328

 

Tema: Menaxhimi i Institucioneve Shëndetësore / klinikave në Kosovë

Data: 20 – 23.02.2020

Vendi: Ohër,  Maqedoni

Ftesa:  https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Menaxhimi-i-Institucioneve-Shendetesore-Oher.pdf?media=1656091328

 

Tema: Menaxhimi i prokurimit sipas procedurave të Bankës Botërore

Data: 20 – 23.02.2020

Vendi: Ohër,  Maqedoni

Ftesa:  https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Menaxhimi-i-prokurimit-Oher.pdf?media=1656091328

 

Tema: Hartimi i raporteve, shkresave zyrëtare, Administrimi i punëve në zyre dhe klasifikimi i dokumentacionit

Data: 20 – 23.02.2020

Vendi: Ohër,  Maqedoni

Ftesa: https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Hartimi-i-raporteve-Oher.pdf?media=1656091328

 

Tema: Analiza financiare në Ndërmarrje Publike dhe Institucione tjera

Data: 26 – 29.02.2020

Vendi:  Stamboll, Turqi

Ftesa: https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Analiza-financiare-Stamboll-1.pdf?media=1656091328

 

Tema: Prokurimi publik dhe Prokurimi elektronik

Data: 26 – 29.02.2020

Vendi:  Stamboll, Turqi

Ftesa: https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/E-Prokurimi-Stamboll.pdf?media=1656091328

 

Tema:  Barazimi dhe mbyllja e avanceve sipas procedurave të Thesarit

Data: 26 – 29.02.2020

Vendi:  Stamboll, Turqi

Ftesa: https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Barazimi-i-llogarive-Stamboll.pdf?media=1656091328

 

Tema:  Ligji për Zyrtarët Publik-risitë dhe ndryshimet në shërbimin civil/Administratën Publike në Republikën e Kosovës

Data: 26 – 29.02.2020

Vendi:  Stamboll, Turqi

Ftesa: https://usercontent.one/wp/www.kmi-rks.com/wp-content/uploads/2020/01/Ligji-per-zyrtaret-publik-Stamboll.pdf?media=1656091328

 

Shkarko kalendarin: KALENDARI I TRAJNIMEVE-SHKURT 2020

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.