Planifikimi buxhetor, ekzekutimi i buxhetit dhe respektimi i klasifikimit ekonomik dhe funksional

Nga data 20 – 23 Mars 2020, në Stamboll, Turqi

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi fokusi kryesor do të jetë në këto tema:

  • Legjislacioni;
  • Procesi buxhetor – Planifikimi;
  • Sistemi Informativ për Menaxhimin e Financave Publike;
  • Plani kontabël-Ekzekutimi i buxhetit;
  • Procedurat e regjistrimit të pasurisë në SIMFK;
  • Menaxhimi i pasuris përmes SIMFK-së;
  • Pasurit kapitale dhe jo kapitale;
  • Shpenzimet kapitale;
  • Komisioni për vlerësimin e pasurive etj.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë drejtorëve të udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve financiar dhe zyrëtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me financa publike respektivisht me ekzekutimin e buxhetit dhe  menaxhimin e pasurive ne Institucionet Publike.

 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 EUR.

Në koston e trajnimit përfshihet:  bileta kthyese nga Aeroporti i Prishtinës në Aeroportin e Stambollit në Turqi dhe anasjelltas, transferi nga Aeroporti deri në Hotel në Stamboll dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel 4* në Stamboll me mëngjes, dreke dhe darkë, materjali i trajnimit, trajnimi dhe një vizitë me anije në Bosfor sipas programit dhe agjendës së qëndrimit ne Stamboll.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit te  biletave  dhe akomodimit në Stamboll Turqi, të gjithë të    interesuarit   janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  12/03/2020 në ora 12.00. 

Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi duhet të sigurohen që të kenë minimum 6 muaj validitet në pasaportë!  

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të  kontaktoni në kontaktet e                  mëposhtme:  Tel: 038 24 77 42; Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit:  info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre:   Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”,  Prishtine,  10 000, Republika e Kosovës.

Shkarko ftesen: EB-11ST

Tags:
Comments