Menaxhimi Institucional gjatë pandemisë Covid 19

Nga data 14 – 17 Shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

Nga data 11 – 14 shtator 2020, në Durrës, Shqipëri

 

Gjatë këtij trajnimi do të trajtohet:

– Menaxhimi i perditshem institucional ne rrethana te pandemise Covid19, ne perputhje te plote me udhezimet e OBSH-se dhe IKSHP-se;

– Mobilizimi emergjent dhe funksionalizimi institucional eficent i masave mbrojtese perkatesishte parandaluese te personelit ndaj pandemise Covid19;

– Ruajtja e konsistences se ofrimit te sherbimeve zhvillimore institucionale dhe sigurimi i funksionimit te qendrueshem institucional;

– Zevendesimi emergjent i sherbimeve te hapura publike me ato digjitale;

– Funksionalizimi i komunikimit elektronik dhe parandalimeve te kontakteve fizike ndermjet zyretareve dhe zyrave respektive institucional;

– Aplikimi i vazhdueshem i masave anti Covid19 brenda institucionit, e. tj.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Ky trajnim preferohet për te gjithe udheheqesit dhe zyrtarët institucional përgjegjës për menaxhimin apo udheheqjen institucionale te digastereve relevante ne kohe te pandemise Covid19, dhe atyre pergjegjes per mbrojtjen e stafit dhe parandalimin e perhapjes se pandemise Covid19 brenda institucioneve specifike publike.

 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 599,00 EUR.

Në koston e trajnimit përfshihet:  transporti nga Prishtina në Durrës, Shqipëri. Akomodimi në hotel në Durrës me mëngjes, drekë dhe darke, materjali i trajnimit, trajnimi dhe kthimi nga Durrësi në Prishtinë.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit te akomodimit në Durres, Shqiperi, të gjithë të    interesuarit  janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  09/09/2020 në ora 12.00.

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të  kontaktoni në kontaktet e  mëposhtme:  Tel: 038 24 77 42; Mob: 044 312 601, apo përmes e-mailit:  info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre:   Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, Prishtine,  10 000, Republika e Kosovës.

FTESA E TRAJNIMIT

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *