Ndryshimet në sistemin e pagave sipas ligjit të ri të pagave

Nga data 21/03/2019 deri me 24/03/2019, Budva, Mal i Zi

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë trajnimit do të shtjellohen këto tema:
1. Sistemi i pagave në Republikën e Kosovës sipas Ligjit;
2. Pagat e funksionarëve dhe nënpunësve civil;
3. Llogaritja, pagesa e pagës; dhe kompenzimet;
4. Ndryshimet në sistemin e pagave për Ndërmarrjet Publike;
5. Verifikimi dhe rekrutimi i stafit, vendosja e stafit të rekrutuar në sistemin  e Payroll-it,
6. Praktikat më të mira ndërkombëtare mbi sitemimin e pagave;
Gjithashtu gjatë trajnimit do të elaborohen me shembuj konkret situata të ndryshme dhe raste konkrete dhe  të njëjtat do të komentohen edhe në aspektin teorik edhe në ate praktik .

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë bartësve të institucioneve qendrore dhe lokale, atyre të agjencioneve, bordeve dhe organizatave tjera te pavaruara publike, udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve të ndryshëm që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me procesin e klasifikimit, sistematizimit të vendeve të punës, sistemit të pagave, shtesave dhe kompenzimeve të tjera në paga në Administratën Shtetërore respektivisht Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 600 EUR.

Në koston e trajnimit përfshihet: transporti nga Prishtina në  Hotel ne Budva, dhe anasjelltas, akomodimi ne Hotel në Budva, mëngjesi, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi dhe certifikata e trajnimit dhe aktivitetet tjera relevante, sipas programit dhe agjendes së  trajnimit, një vizitë në Tivat ose Kotor gjatë qëndrimit në Budva.

Imformata shtese:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit  dhe akomodimit në Budva, Mali i Zi, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  15 Mars 2019 në ora 12.00.

Megjithatë për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin e mësipërm, gjatë gjithë orarit të punës, mund të na kontaktoni në cdo kohë, në kontaktet e mëposhtëme!

K  E  S  H  I  L  L  E    S  P  E  C  I  F  I  K  E:

Nëse dëshironi që të mos vareni nga pranimi i ftesave në formën fizike apo përmes provajderëve të email adresave tuaja, por të njëjtat ti pranoni menjeherë që në momentin e shpalljes së tyre, në menyrë shumë të shpejtë, të sigurtë dhe krejtesisht të drejtperdrejt elektronike, ju lutem që të klikoni në web adresen https://www.kmi-rks.com/downloads dhe të shkarkoni:

Aplikacionin për informim për platformën Microsoft Windows:

Përmes shkarkimit të këtij aplikacioni ju krijoni një llogari tuajën individuale përmes së cilës pranoni në inbox-in tuaj personal të gjitha ftesat e trajnimeve të radhës që në momentin e shpalljes se tyre, siguroheni se në cdo kohe do të keni qasje në informata dhe materjale të trajnimeve të ndjekura nga ju, lehtesoni/thjeshtesoni procesin e rezervimit të pjesmarrjes tuaj në trajnime dhe krejt në fund përmes shkarkimit të këtij aplikacioni ju gjithmonë do të jeni të azhurnuar respektivisht informuar për organizimin e të gjitha trajnimeve dhe vizitave studimore të radhes në të gjithë botën!

Ju faleminderit per mirekuptimin dhe bashkepunimin tuaj!

KMI—Departamenti për Trajnim, Zhvillim dhe Vizita Studimore

Mob: 045 49 77 77               Tel:  038 24 77 42               e-mail: info@kmi-rks.com                   e-mail: kmi@kmi-rks.com    web: www.kmi-rks.com

Shkarko Ftesën

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.