Auditimi i performancës në Institucione & Ndërmarrje Publike

Nga data 26 – 29 shkurt 2020, në Stamboll, Turqi

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohet komplet procesi i menaxhimit te performancës, auditimi i performancës perfshire ketu riorganizimin respektivisht reformimin e brendshem institucional apo organizativ. Gjithashtu gjate trajnimit do te elaborohen raste konkrete qe kane te be jne me menaxhimin e performances, auditimin dhe riorganizimin e brendshem institucional apo organizativ dhe të njejtat do të komentohen edhe në aspektin teorik, që d.m.th: se element mjaft me rëndeësi që e karakterizon këtë trajnim është kombinimi i pjesës praktike dhe teorisë së menaxhimit të performancës, rishikimit funksional dhe riorganizimit te brendshëm të institucioneve publike qende rore, lokale si dhe ndë rmarrjëve publike apo locale.

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë drejtorëve të udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose auditorëve të brendshëm dhe zyrëtarëve tjerë të  administrates që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me udhëheqjen dhe   menaxhimin e Ndërmarrjes.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 Euro

Në koston e trajnimit përfshihet:  bileta kthyese nga Aeroporti i Prishtinës në Aeroportin e Stambollit në Turqi dhe anasjelltas, transferi nga Aeroporti deri në Hotel në Stamboll dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel 4* në Stamboll me mëngjes, dreke dhe darkë, materjali i trajnimit, trajnimi dhe një vizitë me anije në Bosfor sipas programit dhe agjendës së qëndrimit ne Stamboll.

 

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit te  biletave  dhe akomodimit në Stamboll Turqii, të gjithë të   interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  18/02/2020 në ora 12.00.

Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi duhet të sigurohen që të kenë minimum 6 muaj validitet në pasaportë!                       

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të  kontaktoni në kontaktet e mëposhtme:  Tel: 038 24 77 42; Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com &                          aajvazi@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre:    Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”,  Prishtine,  10 000, Republika e Kosovës.

Shkarko ftesen: Auditimi i performances-Stamboll

Tags:
Comments