E – prokurimi dhe vlerësimi i ofertave në mënyrë elektronike

Nga data 25 – 28 Prill 2019, në Stamboll, Turqi

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                       

Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen keto tema:

 1. Administrimi i llogarisë;
  2. Zhvillimi i procedure së prokurimit;
  3. Hapja e ofertave elektronike;
  4. Caktimi i komisionit te vlerësimit;
  5. Vleresimi i ofertave elektronike;
  6. Kërkesa për sqarim të ofertës gjatë procesit të vlerësimit;
  7. Dokumentet sekondare, dhe dhania elektronike;
  8. Njoftimi për nënshkrimin e kontratës etj.

Gjithashtu ne aspektin krejtesishte praktik do te trajtohen raste konkrete të pë rdorimit të e – prokurimit nga               Autorritetet Kontraktuese në Kosovë në përputhshmëri me parakushtet dhe parametrat legjislativ më të fundit për Prokurim Publik. Trajner i këtij trajnimi do të jetë Nazmi Gërvalla – Ekspert i platformës elektronike.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?  

Të gjithë udhëheqësve, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve dhe asistentëve të ndryshëm të prokurimit dhe zyrëtarëve tjerë që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me Prokurimin Publik respektivisht me draftimin,   hartimin e kontratave, zbatimin dhe monitorimin e tyre sipas legjislacionit të Prokurimit Publik ne Kosovë.       

 Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 850 Euro

Në koston e trajnimit përfshihet:  bileta kthyese nga Aeroporti i Prishtinës në Aeroportin e Stambollit në Turqi dhe anasjelltas, transferi nga Aeroporti deri në Hotel në Stamboll dhe anasjelltas, akomodimi në Hotel 4* në Stamboll me mëngjes, dreke dhe darkë, materjali i trajnimit, trajnimi dhe një vizitë me anije në Bosfor sipas programit dhe agjendës së qëndrimit ne Stamboll.

Imformata shtesë:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit te  biletave  dhe akomodimit në Stamboll Turqii, të gjithë të  interesuarit    janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  15.04.2019 në ora 12.00. Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi duhet të sigurohen që të kenë minimum 6 muaj validitet në pasaportë!                      

Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të  kontaktoni në kontaktet e                      mëposhtme: Tel: 038 24 77 42;   Mob: 045 49 77 77, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com apo web faqës: www.kmi-rks.com ose ne zyre:  Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08,   Kati IV-re, Nr 9, afër restaurant “Pishat”,  Prishtine,  10 000, Republika e Kosovës.

Shkarko Ftesën

Comments